«Τίποτα χωρίς παιχνίδι!!!»

Το εκπαιδευτικό σύστημα του Reggio Emilia είναι βασισμένο:

 

  • Στην πολύπλευρη προσέγγιση εκπαίδευσης του παιδιού.

 

  • Σ΄ ένα προσεκτικά οργανωμένο περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα που ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν με ποικίλους τρόπους

 

  • Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο παρατηρητή, συντονιστή, εμψυχωτή, συνεργάτη, καθοδηγητή στην ανακάλυψη και στην κατάκτηση της γνώσης.

 

  • Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ερευνούν, να παρατηρούν,να αναζητούν, να καταγράφουν, να σκέφτονται και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

 

  • Τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν ενεργά. Για να απολαύσουν τη διαδικασία της μάθησης και τις εργασίες.

 

  • Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν  ισχυρή σχέση μεταξύ τους.

 

  • Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την έρευνα και την εξερεύνηση.

 

  • Κάθε παιδί θεωρείται μοναδικό, ο πρωταγωνιστής στην ανάπτυξή του και αποτελεί ενεργό μέλος της ομάδα του.

 

«Το καθήκον μας, ... είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανεβαίνουν τα δικά τους βουνά, όσο το  δυνατόν ψηλότερα».                                                    

                                                    Loris Malaguzzi

​2-Year Old Preschool Class

 

Εμπνευσμένοι από την προσέγγιση του Reggio Emilia οι εκπαιδευτικοί του KIS διευκολύνουν τη μάθηση χρησιμοποιώντας βιωματικές δραστηριότητες  σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

Η δημιουργική μας προσέγγιση στην παιδική εκπαίδευση ενθαρρύνει την ικανότητα και την έμφυτη περιέργεια των παιδιών σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εξερεύνηση και ανακάλυψη

 Είναι μια ευχάριστη και συναρπαστική εμπειρία όπου η διδασκαλία και η μάθηση καθοδηγούνται από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μας. 

Transitional Kindergarten Class

 

​Στο KIS, η μάθηση είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία εύρους και βάθους.

Παρέχονται στα παιδιά ευκαιρίες και προκλήσεις για αυτοδιευθυνόμενη έρευνα καθώς και συνεργασία με τους συνομηλίκους τους.

Ο στόχος είναι να διδάσκουν στα παιδιά "πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται"να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους με έμφαση στη μάθηση καθώς προετοιμάζονται να είναι ενεργοί πολίτες με ευθύνη για την κοινωνία και τον κόσμο.

​3-Year Old Preschool Class

Το KIS συνεργάζεται στενά με τους γονείς και δημιουργεί προγράμματα σπουδών από τα ίδια τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τα βυθίζουν στις χαρές της ανακάλυψης.

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του KIS παρακολουθεί στενά τις αναπτυξιακές φάσεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας, με στόχο την καλλιέργεια μιας δια βίου μάθησης της μάθησης.

Κάθε σχολική χρονιά περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στο προηγούμενο έτος με αναπτυξιακούς τρόπους.